Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Приморско ще разполага с над 16 мил. лева бюджет през 2016 г.

С бюджет от 16 654 692 лв. ще разполага община Приморско през 2016 г. Това стана ясно на публичното обсъждане на проектобюджета на общината, който беше представен в Писменово и Китен.

photo 5(1)72184654Пред жителите на двете населени места беше представена финансовата рамка на Общината, както и от къде се очакват приходи в общинския бюджет и в какво ще бъдат инвестирани средства. На срещите, в които участваха кмета на община Приморско д-р Димитър Германов, зам. кмета Милчо Милев, главният секретар Мария Георгиева, директорът на „местни данъци и такси“ Радка Георгиева и главният счетоводител Дукена Коемджиева, стана ясно, че и тази година  морската община ще насочи капиталовата си политика към усвояване на средства от Европейския съюз за реализиране на различни проекти на своята територия. Като приходи от местни дейности в общинския бюджет се очакват постъпления от 11 309 000 лв. От делегираните държавни дейности средствата възлизат на 2 728 658 лв., от които най-голям дял ще бъде разпределен за образование – 1 294 766 лв. Със собствени приходи от 151 132 лв. Общината ще дофинансира образователната система.  Други разходи от държавното финансиране са за социални грижи – 503 009 лв., за здравеопазване – 77 651 лв., култура – 76 340 лв. и за отбрана 322 990 лв.

От капиталовата програма, която възлиза на 2 901 562 лв., Община Приморско е предвидила средства за закупуване на сметопочистващи и сметоизвозващи машини за допълване автопарка на ОП „Чистота и озеленяване“, контейнери за битови отпадъци, битов инвентар за нуждите на детските градини и на социалния патронаж, компютри и хардуерно оборудване, изграждане на инфраструктурни обекти и проектиране.

Планирани са суми и за изграждане на нови улици и тротоари, асфалтиране, изграждане и ремонти на уличното осветление, ремонтиране на  административни сгради и проектиране и изграждане на детски площадки и спортни зони.

В проектобюджета за 2016 година има разчетени средства за помощи на социално слаби лица с увреждания, за медицинска помощ, безплатен транспорт, за масова физкултура и организиране на спортни мероприятия, както и разходи за храна на деца до 3- годишна възраст, ползващи млечна кухня над определената такса.

От целевите разходи са предвидени и средства за издръжка на спортните клубове и читалищата, за временната полиция през летния сезон и за рекламиране на Община Приморско като туристическа дестинация.

Проектобюджетът за 2016 г. е отворен за коментари и предложения от общността . Той ще бъде представен и пред жителите на останалите населени места на Община Приморско.

Ето и графика на срещите:

  • с. Ясна Поляна на 26.11.2015 г. от 16.30 часа в Читалището.
  • с. Ново Паничарево на 26.11.2015 г. от 17.30 часа в Читалището.
  • с. Веселие на 30.11.2015 г. от 16.30 часа в Читалището.
  • гр. Приморско на 30.11.2015 г. от 18.00 часа в Конферентната зала в сградата на общинска администрация на адрес гр. Приморско, ул.“Трети Март“ №56.
26.11.2015 г.
Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail