Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Позиция на Движение НАПРЕД по газовата криза

Газовата криза, предизвикана от спирането на доставките от страна на Газпром, нанася тежки поражения на българската икономика. Засегнати са структуроопределящи производства в областта на металургията, енергетиката, стъкларската промишленост, селското стопанство, при които постоянното подаване на газ е задължително. Засегнати ще бъдат също и огромна част от българските домакинства, отопляващи се на газ или ползващи услугите на топлофикационните дружества.

Тази криза може да доведе до увеличаване на цените на основни стоки и услуги и до натрупване на загуби от производителите, които ще ги докарат до фалит, а това означава загуба на работни места, намаляване на покупателната способност на населението и задълбочаване на икономическата и финансова криза.

Ние, партиите от Движение НАПРЕД (ВМРО, ЗНС, ЛИДЕР), настояваме правителството да предприеме решителни действия по решаването на газовата криза, свързани с търсенето на отговорност от страните предизвикали конфликта, публичното оповестяване на сключения договор за доставка на газ между „Газпром” и „Булгаргаз” и по-специално клаузите за изплащане на неустойки при неизпълнение на договореностите.

Настояваме правителството да започне преговори с Европейската комисия, за компромис при спазването на екологичните норми, свързани с вредните емисии, когато става въпрос за кризисни ситуации, каквато е настоящата.

Ние, партиите от Движение НАПРЕД (ВМРО, ЗНС, ЛИДЕР), настояваме за изработване на дългосрочна енергийна стратегия, включваща диверсифициране на енергийните източници и създаване на условия за развитие на конкуренцията в енергийния сектор, която включва и развиване на енергетика, базирана на местни суровини и източници. Това ще намали енергийната ни зависимост от един източник и в дългосрочен план ще стабилизира енергийния баланс на страната.

В подобна ситуация общите действия и сътрудничеството с нашите партньори от ЕС е задължително и националноотговорно.

Кънчо Филипов, председател на партия ЛИДЕР и съпредседател на Движение НАПРЕД:

 

Ограничените доставки на газ към България ще доведат до дисбаланс на енергийната система, а това ще доведе до дисбаланс на цялата българска икономика.

Неоспорим е фактът, че българската икономика е зависима от руските доставки. До тази зависимост доведе липсата на последователно водената енергийна политика на българското правителство.

Сега пред българските топлофикации има само един изход – да преминат от газ на мазут и после пак да се върнат на газ. От това ще страдат потребителите.

След 3 дни, в които шефът на Булгаргаз обясняваше, че доставките на газ само са намалели, днес стана ясно, че не знае и причината за спирането на газа. Стана ясен и още един факт – министър Димитров призова да си припомним, че сме българи и да не сипем обвинения срещу правителството.

След 3 дни топлофикациите ще преминат на мазут, след 4 дни министърът ще обясни приноса на министерството за овладяване на ситуацията. След 5 дни друг важен въпрос ще определя дневния ред на обществото.

Остава неясен въпросът за отговорността. Докога българите трябва да си припомняме, че сме българи, вместо да виждаме резултатите от последователно водени политики?

В енергетиката алтернативите са ясни: изграждане на мощности, които да работят с местни суровини и да намалят зависимостта ни от един  доставчик – въглища, отпадъци, алтернативни източници. Въпрос на държавна стратегия, на провеждане на национално-отговорна енергийна политика. Това означава създаване на законови условия за равнопоставено и на конкурентна основа развитие на всички видове енергийни производства; това означава създаване на условия за развитие на енергетиката на база на местните суровини и източници.

Това ще даде сигурност на енергийната ни система и ще намали енергийната ни зависимост.

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail