Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Без алейна търговия на общинска земя от следващото лято в Несебър

Да се изгради обходен път и да се изнесе трафика от Обзор, решиха още съветниците в морския град

От следващото лято община Несебър няма да издава разрешения за алейна търговия на своя земя на територията на Стария град. Предложението бе направено от кмета Николай Димитров и гласувано с пълно единодушие на сесия на общинския съвет в морския град. Общината взима спешната мярка след редица препоръки от ЮНЕСКО за опазване извънредната универсална стойност на града. „Надявам се гражданите да разберат, че общественият интерес винаги е преди частния и да последват примера ни. Несебър е световна ценност и трябва да го опазим непокътнат, а местните жители имат водещата роля в опазването и устойчивото ползване на града- паметник.”, каза след гласуването градоначалникът.

Въпросът за премахването на алейната търговия на общинска земя бе коментиран още по време на общественото обсъждане на плана за опазване и управление „Старинен град Несебър – Световно наследство”, което се проведе в края на юли. Община Несебър се зае сама да финансира плана, за да гарантира запазването на града като световна ценност. В документа с впечатляващ обем от над 1000 страници 60 водещи специалисти от Националния институт за недвижимо културно наследство обхванаха детайлно всички проблеми на Стария град и предложиха редица начини за решаването им. По време на обсъждането на плана жителите на град предложиха да бъде премахната алейната търговия върху общински терени. Тогава кметът Николай Димитров заяви, че общината първа ще редуцира търговските си обекти, за да даде пример в опазването на историческия облик на града.

Премахването на алейната търговия върху общински терени е част от усилията на община Несебър да спази всички предписания на ЮНЕСКО, за да съхрани древния град. Мониторинг, направен от световната организация през 2010 г., установи нарушения, извършени от местните жителите. Историческият пейзаж на града е запазен, но извънредната му универсална стойност е застрашена и това може да доведе до включването на единствения български град-паметник в списъка на застрашените обекти, заключиха експертите.

Още през тази година общината се съобрази с някои от препоръките на ЮНЕСКО – премахна светещите и шарени реклами и чадъри от улиците на стария град. Предприе мерки за уеднаквяване на чадърите за следващото лято. А по инициатива на водещи фирми за безалкохолни напитки уличните хладилни съоръжения вече ще бъдат с облика на мелницата, изработени специално за Стария град.

На последното си заседание общинските съветници на Несебър взеха и редица други, важни за развитието на града, решения. Бе открита процедура за предоставяне на концесия за услуга върху „Пристанищен терминал Несебър”. Решено бе да се изгради околовръстен път в с. Обзор, за да се изнесе автомобилният трафик от центъра на селището. Съветниците гласуваха още за разширението на градското сметище, решиха общината да кандидатства за финансиране със свои проекти по „Програма заразвитие на селските райони” и по ОП за развитие на сектор „Рибарство”.


28.09.2012
Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail