Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Обявление от Топлофикация Бургас

Оповестяване на предложение за цени на топлинната енергия за следващия регулаторен период  с начало 01.07.2012 г.

Във връзка с изискванията на чл. 29 от Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия, (Приета с ПМС № 131 от 16.06.2004 г., Обн. ДВ бр. 55 от 25.06.2004 г., Изм. ДВ бр. 61 от 27.07.2007 г., Изм. ДВ бр. 105 от 09.12.2008 г.), на основание Решение на ДКЕВР № Ц-044 от 28.12.2011 г. и поради изтичане на двугодишния регулаторен период (01.07.2010 - 30.06.2012 г.), “Топлофикация Бургас” ЕАД оповестява, че ще внесе предложение в ДКЕВР за запазване на цените на топлинната енергия през следващия регулаторен период с начало 01.07.2012 г., при цени на горивата към първото тримесечие на 2012 г.


26.02.2012

Въльо Дучев
Изпълнителен директор
“Топлофикация Бургас” ЕАД
Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail