Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Започва събарянето на едно от незаконните „гета” в Бургас

               ДНСК е издала 42 заповеди за премахване в Г.Езерово

 

 

От вторник /08.09.2009 г./ започва мащабна операция по премахване на едно от незаконните „гета” в Бургас. Точно в 8.30 ч. тежката техника се събира пред табелата на кв. Горно Езерово по пътя от местността „Капчето”. Незаконно издигнатите постройки, които предстои да бъдат съборени до края на месец септември в Горно Езерово са 27. За всички има издадени надлежни заповеди за принудително премахване от Дирекцията за национален строителен контрол /ДНСК/ - София. Заповедите са съпроводени от съответните възлагателни писма от ДНСК.

Основно мотивите, заради които са издадени въпросните Заповеди за премахване са липса на собственост върху имота, върху който са изградени строежите, т.е. те са строени безразборно върху заграбени частни и общински парцели. Проверката е установила и отсъствие на каквито и да било строителни книжа.

За операцията са известени съответните институции, с чието съдействие тя ще бъде проведена. Специално са информирани: ОДП, Областна управа, Община Бургас, Гражданска защита, Противопожарна безопасност, EVN, ВиК, както и потърпевшите. Всички са изказали пълна готовност от оказване на съдействие за безопасното провеждане на операцията и недопускане на нежелани инциденти и нещастни случаи. Специално отношение е декларирано от ръководството на общинска администрация за допълнителна помощ.

 

Всички обитатели и ползватели на сградите са били уведомени по надлежния ред и поканени да премахнат доброволно незаконните си конструкции. Вследствие 4 постройки вече са премахнати доброволно от т.нар. „собственици”, а за 2 са заведени съдебни дела, които още не са приключили. 7 незаконни строежа са в процедура по Наредба 13 за принудително премахване. За останалите 27 незаконни сгради процедурата е приключила и те ще бъдат съборени, а терените разчистени до 30.09.2009 г. Всички действия по изнасяне, транспортиране и съхранение на движимото имущество е поето като ангажимент от Община Бургас, според закона.

 

За всички последващи инициативи на РДНСК – Бургас ще бъдете своевременно уведомявани!

Разчитаме на активна подкрепа от страна на цялата общественост за премахване на една от големите дългогодишни „язви” на незаконно строителство и обитаване в гр. Бургас!

хронология:

 

Още преди 4 г., през 2005 г., в РДНСК-Бургас са постъпили от Общинска администрация на гр.Бургас административни производства за премахване на 42 бр. незаконни строежи на територията на кв.”Горно Езерово”. Всички са снабдени със съответните образувани констативни актове. Дългото време за финализиране на процедурата е факт, защото за всяка отделна сграда се издават индивидуални актове и тече отделна преписка.

Преписките са окомплектовани от Община Бургас и изпратени в РДНСК Бургас за последващи действия по Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и Наредба 13/2001г. за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на ДНСК. 

Издаването на Заповедите и възлагателните писма от ДНСК е станало след продължително обследване на всеки случай и констатирането на невъзможност от узаконяване, което ни задължава да приложим действащите закони в Р. България.

Стартирана е процедура по ЗОП за избор на фирма, която да изпълни заповедите на ДНСК и след конкурс е избрана „Благоустройствени строежи” ЕООД - Бургас.

07.09.2009

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail