Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Нов супер - качествен цимент идва в страната

NUH цимент е безопасен за здравето, с по-голяма чистота и якост  

Нов супер - качествен цимент идва в страната 

Продуктът отговаря на стандартите на ЕС според РИОКОЗ 

Нов цимент, с изключително качество пристига на българския пазар за строителни материали. Циментът е с най-голямата възможна чистота и е производство на една от най-големите корпорации в целия свят в този бранш – NUH. За разлика от досега внасяните в България цименти, NUH е напълно безопасен за здравето и е сертифициран по всички стандарти на Европейския съюз. Циментът е специално обработен с необходимите добавки за редуциране съдържанието на шест-валентен Хром, или още хексахром, съгласно изискванията на Директива 2003/53/ на EC  

Циментът на NUH обаче не съдържа практически никакъв хром, тъй като максималното съдържание на това опасно вещество в него е сведено до 0.0001%. Новият продукт пробива на българския пазар с всички видове свидетелства за безопасност, издадени от международни сертифициращи компании, които гарантират за неговата сигурност. NUH Cimento също така са регистрирали предварително своите продукти съгласно изискванията на Регламент (EО) 1907/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).  

Високото качество и ниската цена са двете основни предимства на новата суровина за родните строителни фирми. Циментът който първоначално ще предлага NUH е тип CEM I 42,5 R по EN 197-1 със съдържание на клинкер близо 100 %. Това означава, че продуктът е почти изцяло изчистен от всякакви допълнителни примеси и вещества. Тази характеристика по концентрация на клинкер, която е основната съставка на цимента, гарантира много по-икономично строителство.  

Новият цимент има и подчертано по-високи показатели по постигане на здравина. На 2-рия ден циментът NUH има 27 мегапаскала якост на натиск, а на 28-мия ден стига до 57 Mpa! С NUH се постига до 40% по-голямо количество на съответните разтвори и бетони, отколкото с разпространените в момента цименти на българския пазар. За запознатите в бранша това означава значително по-ниска разходна норма и съответно по-високи печалби.  

Освен това и продажната цена на новия цимент го прави значително по-атрактивен. Очаква се тя да бъде 15-20% по-ниска цена от съществуващата на пазара в момента. Висококачествените показатели на NUH цимента го поставят на приоритетно място за строежа на високо-отговорни обекти като жилищни и офис сгради, магистрали, мостове и други. Продуктът  е отдавна познат и широко използван в страните не само от ЕС като Испания, Ирландия и Италия. Официален сертифициран износ NUH осъществява също за САЩ, Канада, ОНД, Южна Америка и Африка.  

Безопасността при работа и негативния екологичен ефект при производството на цимент са теми които са винаги актуални, особено сега с активизиране на строителния сектор в България.  Затова представителят на NUH Чименто за България инж.Галин Василев призовава ДАМТН /Държавната агенция за метрологичен и технически надзор/ както и всички държавни органи ангажирани с опазване на човешкото здраве и заобиклящата ни среда, да извършват регулярни проверки не само на цимента, който е внос, но и на този, българско производство.  

Производството на цимент е изключително вредно за околната среда. Затова много от европейските държави предпочитат да внасят цимент, отколкото да замърсяват и унищожават природата си. Това е и основната причина производителят NUH Cimento Sanayi A.S. да  изнася по-голяма част от продукцията си за ЕС и Америка. Наскоро и големият  български производител на цимент Девня цимент обяви намерението си да инвестира в нови екологични мощности, с които да се снижат пораженията върху атмосферата, почвата и водните източници. 

Първият кораб с 1000 тона от завода "NUH Cimento Sanayi A.S." близо до град Измит, пристигна вече в Бургас. Международната цена е до 40% по-ниска от нивата в България и ще продаваме поне с 20% по-евтино, съобщиха от българския представител " NUH Цимент БГ".

При вноса стоката беше снабдена с всички видове сертификати и маркировки. Поради наличие на сигнали и появилите се публикации „за отровен цимент” в пресата, митница Бургас прояви осторожност в процедурата за вноса на NUH цимент и уведоми РИОКОЗ Бургас, че стоката разполага с необходимите документи и сертификати за анализ и не съдържа 6 валентен хром над рамките на допустимото от закона от 2 ppm /2 милионна част/. РИОКОЗ Бургас взе проби, които бяха изпратени в независимата лаборатория Евротест контрол АД, София. След седмица се получиха резултатите, потвърждаващи сертификата за анализ на вносителя. Според изследванията количеството хром в цимента е под 2 ppm.  

След излизането на резултатите РИОКОЗ отмени собствената си заповед за спиране на реализацията на NUH цименто със заповед N 005/КНОС-/24.04.09.г. 

Забавянето по причина на неверни сигнали коства на вносителя загуби от пропуснати ползи около 40% от стойността на стоката, както и изключително напрежение от нелоялните опити да се опетни имиджа на продукта и компанията. 

Веществото Cr 6 се съдържа във всеки цимент, като неговото количество зависи най-вече от начина на производство и от количеството на добавки получени от преработката на желязна руда, каквато е доменната шлака. Ако не се неутрализира обаче хексахромът се свързва с молекулата на водата, което при пряк и продължителен контакт с кожата може да предизвика алергични реакции. В ЕС това се регулира от специални директиви за защита на здравето и безопасността на труда. Те предвиждат съдържанието на хексахром в продукти предлагани на пазара, за които има вероятност да попаднат върху човек, да бъде редуцирано чрез специални агенти и добавки до под 2 десетохилядни процента от теглото на цимента, като третирането се указва на опаковките. При насипен цимент това изискване отпада, при условие че той ще бъде влаган в напълно автоматизирани и затворени производства, където няма възможност за пряк досег с човешката кожа.  

За въпроси и информация всички заинтересовани могат да се обърнат към REACH GLOBAL SERVICES SA, 6, Rond Point Schuman, box 5, B-1040 BrusselsBelgium, които са оторизиран “Единствен Представител” от NUH за регистрацията по регламента.

27.04.2009

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail