Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Бургаска фирма вдига летвата в строителсвото

Евробилдинг Инженеринг се нарежда сред най-големите регионални работодатели 

Бургаска строителна фирма изгражда търговски обект, различен от всички други в България. Като „радикално отклонение от съществуващите стандарти за изграждане на търговски центрове” е определена преди две години концепцията на открития мол STRAND. Изненада за чуждестранния инвеститор и проектантския екип е, че успяват в Бургас да открият местна строителна фирма, която да отговори на изключително високите изисквания, да създаде всеобхватна организация и за кратко време да разгърне мащабна строителна дейност.

Изпълнението е поверено на Евробилдинг Инженеринг ООД. Изграждането на обекта изисква наличие на много и тясно специализирани кадри. Инвеститорът избира бургаския партньор за главен изпълнител на проекта заради голямото количество собствена тежка и специализирана механизация, многобройните постоянно работещи в дружеството квалифицирани кадри, впечатляващата фирмена история и позицията, която Евробилдинг Инженеринг заема на строителния пазар у нас.

Работата на обекта вече 2 години се движи с изключително бързи темпове. Координацията и контрола над дейността на стотици работници в различни бригади се е извършва от над 20 общи и специализирани технически ръководители. Допълнителен контрол осъществява също проектовият мениджър, който следи за влаганите материали и качеството на изпълнените строителни работи. Включва се и строителният надзор, за да проследява дали извършваните СМР са в съответствие с одобрената проектна документация. Само най-мащабните строителни обекти в България ангажират толкова голям брой специалисти и механизация за толкова дълъг период.

Уникалността на проекта задължава инвеститора и изпълнителя да оптимизират постоянно параметрите на обекта. Въвеждат се радикално нови технологии, материали и идеи, с които се осигурява възможно най-голяма ефективност и качество на бъдещия търговския център. През целия период на строителството има заявки от корпоративни наематели, с чиито изисквания проектанти и изпълнител трябва да се съобразят. Налага се проектите на много от търговските площи да бъдат изменяни “в движение,” което допълнително усложнява задачата на строителната компания.

Това налага постоянното присъствие на обекта на представител на авторитетната лондонска проектантска фирма POD Architects – автор на проекта. Архитект Джим Бегс е командирован в Бургас, където заедно с екипа на Евробилдинг Инженеринг “моделира” проектите на търговския център спрямо потребностите на наемателите и в съответствие с най-авангардните въведения в областта на строителството.

Мащабите и кратките срокове изискват почти цялата налична тежка механизация на Евробилдинг да бъде ангажирана. Заради оперативната ефективност в съседен парцел се изгражда специална нова офис база с оборудвани канцеларии, конферентни зали, кабинети. Много от технологиите и съоръженията нямат аналог на българския пазар. За тях са изградени мострени участъци, където на място специалисти, инвеститори и наематели могат да видят как точно функционират конкретните системи, свързани най-вече с довършителните дейности и вътрешното оборудване: вентилация, водопроводи, осветление, пожаро-известяване.

Строителството на STRAND е вече във финалната си фаза. Издигната е цялостната стоманенобетонната и металната конструкция, изградени са и всички инженерни инсталации. Модерните вентилационни системи са доставени от Испания – технически усложнена доставка, чиято съпътстващата документация е многократно превеждана на различни езици, за да отговори на всички европейски изисквания за качество и гаранция.

Изградена е допълнително съпътстваща инфраструктура. Разширен и реконструиран е съществуващия досега път до мола, собственост на общината. Построен е допълнителен сервизен път за доставките. Създаден е нов 300 – метров пътен възел, който свързва STRAND със съседните големи магазини. Новият пътен възел може да бъде използван за нуждите и на градския транспорт, както и да бъде продължен до 5-ти километър, а после и до кв. Ветрен-Банево.

В момента усилено се работят вътрешните довършителни дейности на различните обекти в мола. Това изправя строителите пред различни задачи, заради нестандартния проект и уникален дизайн, който всеки от наемателите предвижда.

Най-сложно е изграждането на кино-залите, признават специалисти от Евробилдинг Инженеринг. В процеса на изпълнение архитектурният проект е многократно променян, за да се постигне оптимален комфорт. Налага се бургаската строителна фирма да покрие изискванията за извънредно високи нива на пасивна и активна безопасност за посетителите. Кинозалите са изпълнени по съвсем нови технологии със специфични материали за постигане на кристална акустика. Тъй като строителната компания досега не е изпълнявала подобни помещения се налага допълнително обучение на кадрите.

 

Въпреки многократно променящия се проект и непрестанно нарастващите изисквания, през двете години на изграждане графикът за строителство е спазван с абсолютна прецизност. Съобразно заложените срокове изграждането на мол STRAND ще завърши до началото на това лято. Евробилдинг Инженеринг е убедена във високото качество на своята работа. Компанията доказва това, като е решила сама да наеме и менажира няколко от помещенията в мола – ресторант, кафене и магазин за вина.

Визитка “Евробилдинг Инжинеринг”

Дружеството е създадено през 2005 г. и от тогава е реализирало забележителен брой проекти с обща разгъната площ от 350 000 кв.м. Има свои представителства в София, Велико Търново и Варна. През последните години изпълнява проекти с над 100 000 кв. м. разгъната застроена площ годишно, в част от които е и инвеститор. Компанията притежава собствена производствено-техническа база и е защитила е всички видове необходими сертификати, включително по управление на качеството, на околната среда и безопасни условия на труд.

Първата копка на STRAND е направена на 29 юни 2011 г. Веднага е разгърнато мащабно строителство. На обекта са изпратени двеста от специалистите на Евробилдинг Инженеринг, привлечени са десетки фирми подизпълнители от цялата страна, ангажирани са стотици специалисти от различни области на строителния бранш. Осигурени са огромен брой работни места в един от най-трудните периоди на икономическата криза. Евробилдинг Инженеринг се превръща в един от най-крупните работодатели по българското Черноморие.


15.04.2013 г.

 

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail