Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

„Слънчев бряг” АД настоява за спешно премахване на незаконните обекти

Дружеството предлага свои специалисти в екипите на МРРБ, извършващи проверка в курорта

 

„Слънчев бряг” АД настоява държавата да предприеме спешни и цялостни мерки по констатиране и премахване на незаконните обекти и сергии в комплекса. Министерството на регионалното развитие и благоустройството е назначило проверка на незаконните постройки в курорта. Акционерното дружество изразява готовност към комисията да бъдат включени негови служители, за да бъдат описани и предвидени за премахване незаконните обекти не само в общите части, но и в частните имоти в източната част на комплекса. Предложението е изпратено на 30 април до министъра на регионалното развитие и благоустройството от изпълнителния директор на „Слънчев бряг” АД Златко Димитров. Към писмото е приложена цялата налична информация за незаконно поставени премесваеми обекти, незаконните надстройки и пристройки и незаконните строежи – общо 18 на брой списъци, констатации от извършени проверки, писма и сигнали до различни институции. Акционерното дружество не е овластено да санкционира и премахва незаконни обекти. Това могат да правят единствено ДНСК и община Несебър, към които дружеството нееднократно, но безрезултатно е отправяло сигнали.

От встъпването си в длъжност през 2011 г. ръководството на „Слънчев бряг”  АД е приело за своя кауза да изгради нов имидж на курорта, да повиши качеството на услугите и да привлече туристи от  по-висока класа. Първите стъпки вече са направени чрез договора с престижния и влиятелен Съюз на пенсионерите в Австрия, който даде възможност и за удължаване на туристическия сезон. Една от предпоставките за изграждане на нови стандарти в туристическите услуги е съвременният и съобразен с всички правила вид на комплекса. Ето защо акционерното дружество води непримирима борба с незаконните постройки, които създават възможности и за развитие на „сенчестия бизнес”, уронват престижа на страната ни като правова, спазваща законите държава.  

Още в първата година на своето управление ръководството на „Слънчев бряг” АД извърши комплексна проверка на територията на курорта, при която констатира над 700 незаконни търговски обекти, заведения, сергии и др. Нееднократно са сезирани всички ангажирани държавни органи - ДНСК, РДНСК-ЮИР, РОНСК-Бургас. Сигнали са изпращани и на Община Несебър. Въпреки това до настоящия момент нито една от институциите не е предприела действия по премахването им.

Голяма част от незаконните обекти се намират в парцелите, прилежащи към хотелите. Това са предимно търговски обекти, отдавани от собствениците на хотели под наем, с което те навлизат в сферата на „сивия икономически сектор”. Проверката, която сега МРРБ извършва в комплекса, отново заобикаля тези незаконни постройки – обхождат се само алеите на курорта. От „Слънчев бряг” АД считат това за голям пропуск и предпоставка за частични мерки по прилагането на закона и въвеждането на комплекса във вид, съобразен с изискванията на ЗУТ и съответните действащи наредби. Позицията на дружеството изцяло съвпада с надделяващия обществен интерес на законния бизнес и гостите на Слънчев бряг, които считат, че това порочно явление дискредитира курорта и България като туристическа дестинация.

Друг сериозен проблем на Слънчев бряг е големият обем на строителството в концесионните територии на плажовете. Акционерното дружество не получава никаква информация за схемата за поставяне на обекти на концесионерите на трите плажа, Слънчев бряг-Север, Слънчев бряг-Централен и Слънчев бряг – Юг. Не е ясно и къде точно започва и свършва концесионната територия – точни граници не са маркирани.  ”Слънчев бряг” АД е готово да окаже финансова помощ за решаването на този проблем. „Като организация, собственик на инфраструктурата на курорта ние трябва да знаем очертанията на концесионните територии, с цел извършването на обективни проверки за незаконните обекти и сергии. Разчитаме от своя страна на оказване на съдействие на държавните институции, конкретно МРРБ и ДНСК за предприемане на конкретни действия за констатиране и премахване на незаконните обекти, както и на Община Несебър”, пише в писмото си Златко Димитров.

„Слънчев бряг” АД не желае съществуването на незаконни обекти в курорта. Не ги иска и бизнесът, който оперира законно на негова територия. Ръководството на акционерното дружество апелира към държавните институции и община Несебър да предприемат спешни мерки по премахването им. Специалистите ни от Направление „Контролен блок” към „Слънчев бряг” АД са готови да се включат в посочени от МРРБ екипи и работни групи, които да обходят цялата територия на Слънчев бряг – Изток, за да бъде най-после решен проблемът с незаконното строителство в най-големия ни туристически комплекс.

 

 

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail