Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Топлофикация Бургас иска от Омбудсмана жалбите на граждани

Топлофикация Бургас иска от националния омбудсман г-н Гиньо Ганев всички жалби на граждани, касаещи дружеството. До г-н Ганев бе изпратено специално писмо, в което се настоява Топлофикация да получи копие на жалбите на хората в Бургас, които имат различни проблеми, или трудности по отношение на снабдяването им с парно и топла вода, както и по отношение на заплащането на топлоенергията. Повод за искането е писмено известие от Омбудсмана до всички топлофикации в страната, че при него са постъпили до момента „голям брой жалби, свързани с недоволството на гражданите от разпределянето на задълженията им за топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация.” Омбудсманът настоява да му бъде предоставена информация за това как топлофикационните дружества, в това число и бургаската топлофикация, разпределят стойността на топлинната енергия отдадена от сградната инсталация. Тази информация според изискванията на г-н Ганев бе своевременно подготвена от бургаските специалисти и му бе предоставена в писмен вид.

На свой ред обаче Топлофикация няма как да помогне и съдейства на своите клиенти, ако жалбите относно предоставяните услуги не стигнат и до нея, а остават само в чекмеджето на омбудсмана. Приемаме загрижеността на Гиньо Ганев с благодарност и се надяваме в срок да ни препрати всички натрупани при него „голям брой жалби”, за да може на всяка една от тях да се отговори по същество и проблемите да бъдат разрешени реално, на време, в срок и най-важното преди зимният сезон да е навлязъл в разгара си, заявяват специалистите на дружеството.

Топлофикация Бургас има около 30 000 абонати и жалбите на граждани до момента са пренебрежимо малко в процентно отношение. Въпреки това всички изпратени до дружеството сигнали са разглеждани бързо и получават ответ, или разрешение. Ние винаги сме се стремели да бъдем в услуга на хората и дори една единствена жалба е важна за нас и тя ще получи компетентен отговор, съобразно закона. Разчитаме националният Омбудсман да ни запознае с натрупаните жалби при него и заедно да намерим резултат, като на свой ред ще запознаем медиите и обществеността с проблемите, водени от стремежа си за прозрачност в интерес на цялото ни общество, категоричен е заместник-изпълнителния директор на дружеството инж. Въльо Дучев.

За съжаление преди повече от година отправихме няколко подобни призива до омбусмана в гр. Бургас, г-н Таньо Атанасов да ни запознае с жалбите, за които той информира публично, че са постъпили при него, за да ги разрешим. До момента, обаче г-н Атанасов не ни е предоставил копие на НИТО ЕДНА ГРАЖДАНСКА ЖАЛБА. Как би могло да се помогне действително на нуждаещите се, в случай че Топлофикация не е запозната с въпросните жалби и не може да предприеме конкретни мерки?

На свой ред дружеството, като производител на стратегическа социална услуга в сферата на енергетиката, отправя апел към Омбусмана на Р.България г-н Гиньо Ганев да предизвика законодателна инициатива в Правителството и Парламента за промяна на сега действащите законодателство и наредби за изчисляване на цената на топлоенергията. Топлофикация Бургас също споделя преобладаващото мнение на гражданите, че има редица пропуски и несъответствия в действащите наредби и те не са в интерес както на потребителите, така и на топлофикационните дружества като производители. Начинът на изчисляване на сметките е определен не от топлофикационните дружества, а от законодателят и се извършва също не от производителите, а от съответни фирми за „топлинно счетоводство”, което е изискуемо от закона.

От тази гледна точка Топлофикация Бургас призовава омбудсмана да използва своя авторитет, за да се приравни спешно българското законодателство в тази област с това на европейските страни. Тогава и „типично българските проблеми” силно ще намалеят, или изчезнат и това ще бъде изключително в интерес на всички българи.

 

Ето част от отговора на Топлофикация Бургас до омбудсмана г-н Гиньо Ганев относно високата стойност на сумата за сградна инсталация:

 

„........Проблемът на потребителите “висока стойност на сумата за сградна инсталация” в повечето случаи се създава от самите потребители. По-точно от стремежа им „за по-евтино” да се отопляват само от сградната инсталация, т.е. само от тръбите, а приборите за разпределение по радиаторите да показват нулева консумация. Да, но основното предназначение на тръбите (сградната инсталация) е да пренесе топлинната енергия до отоплителното тяло и чрез него да се отоплява помещението. Отопляването чрез тръбите от сградната инсталация, а не чрез радиаторите, води до това, че цялата постъпила енергия се отчита като топлоенергия, отдадена от сградната инсталация и се разпределя на база отопляем обем. Това, естествено, прави дяла на топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация максимален, в някои случаи и до 60-70%, в общия обем на подадената топлинна енергия към СЕС. Този начин на отопление е най-неефективен. Процесът не се регулира по никакъв начин, защото съществуващите регулатори остават извън използваната по този начин схема за отопление и създава предпоставки за конфликти между потребителите, които неоснователно се преписват на методиките за дялово разпределение, на дружествата, които извършват дяловото разпределение или на топлоснабдителното дружество.

Иначе, сградна инсталация, независимо от консумираната топлинна енергия, се плаща и в европейските страни с развито топлоснабдяване без да се счита, че нечии права са нарушени. Това става чрез прилагането на двукомпонентни цени. Едната от тези компоненти, калкулирана като цена за 1 m2 от площта на жилището или за 1 m3 от неговия обем, покрива стойността на топлинната енергия от дадена от сградната инсталация.........”

12.11.2009

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail