Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

План за управление ще пази Стария Несебър

Алейната търговия на общински терени отпада от догодина

Премина общественото обсъждането на Плана за опазване и управление на „Старинен град Несебър – Световно наследство”. То бе проведено в читалище „Яна Лъскова – 1905” поради големият интерес на жителите от Старинен град Несебър. Кметът Николай Димитров стартира обсъждането с представяне на част от членовете на експертната група, разработила документа. Неин ръководител е проф. арх. Тодор Кръстев, авторитетен експерт на ЮНЕСКО и ИКОМОС с принос за опазването на Световното наследство на Европа, чрез възложените му мисии в Авиньон, Лион, Берлин, Ферапонтовия манастир в Русия, Будапеща, Баку, Берат в Албания, Котор и Цетине в Черна гора, Яйце в Босна и Херцеговина, Киев, Санкт Петербург, Белград.

Иновативната стратегия за културно наследство стана реалност благодарение на община Несебър, която се нае сама да финансира проекта. Научен колектив от 60 специалиста в областта ръководен от проф. арх. Тодор Кръстев, успяха за шест месеца да изготвят документа с впечатляващия обем от 1000 страници.

Плана за опазване и управление на „Старинен град Несебър – Световно наследство” бе предварително публикуван в интернет за улеснение на заинтересованите лица. Професор Кръстев на кратко разясни на присъстващите точките, които са заложени от екипа му. Според думите на архитекта, документът е изработен изцяло спрямо препоръките отправени от ЮНЕСКО, след направения мониторинг през 2010 г. Там се посочва, че историческият пейзаж на градът е запазен, но извънредната универсална стойност е застрашена. Това може да доведе до включването на единствения ни български град световно наследство в списъка на застрашените обекти.

Планът е разделен на дългосрочна 20-годишна програма, краткосрочна 5-годишна, едногодишна програма с времеви график и програма за неотложни действия.

Недвижимите културни ценности са разделени в четири ключови групи - археологически ценности, църкви, образци на народната архитектура и сгради от периода след Освобождението. Именно те изразяват уникалната историческа стратификация, извоювала на Старинен Несебър титлата „световно наследство”.

Жители и присъстващи внесоха предложение от догодина да бъде премахната алейната търговия на общински терени. По този начин историческият облик на града ще бъде запазен. Също така, наредбата за влизане с автомобили в старият град ще бъде променена. Това се отнася за часовете, в които коли на фирми имат право да влизат в града, за да зареждат със стока търговските обекти. Допълнителните предложения на граждани ще бъдат включени в плана, преди той да бъде предаден в Министерството на културата до края на месец август. Като например: Старинен Несебър да бъде освободен от данък ДДС и мито; Всяка къща паметник на културата да има свой собствен паспорт; Културният туризъм да се развива с предимство.

Кметът Николай Димитров, лично се застъпи за дадените предложения и обеща, че за следващия сезон някои от тях ще влязат в сила. Той от своя страна предложи в следващия програмен период по оперативна програма на ЕС през 2014 година, всеки жител да има правото да кандидатства по европейски проекти за саниране на сгради. Димитров разясни, че това не е ПУП, а е стратегия за развитието на Несебър в дългосрочен план. Така по примера на други държави, ще се запази извънредната универсална стойност на ценността.

Местните жители имат водеща роля в опазването и устойчивото използване на града - паметник. Заради рестрикциите, които вероятно ще засегнат част от собствениците, в плана са заложени инструменти за публична подкрепа, които да компенсират ограниченията и забраните. Въпросите и предложенията, които гражданите обсъдиха основно се въртяха именно около въпросната публична подкрепа. Кметът на Несебър Николай Димитров предложи законодателно да се изготвят данъчни облекчения за живущите в Стария град. „Време е държавата да се върне в Несебър. Нужно е най-после тя също да поеме своята отговорност, защото Старият град не е само местно, а общо национално и общочовешко богатство. Виждате, че общинската администрация прави всичко, за да може и Несебър да запази стойността си, и онези, които имат късмет да живеят сред история, да не бъдат стопирани в развитието си. Но ако не сме сами, всичко ще се случва много по-бързо и удовлетворението на хората ще бъде много по-голямо.” обобщи Димитров.

„Горчиво чувство остава - държавата се вълнува от нас само когато иска да взима, а когато трябва да даде, я няма…” коментира ситуацията жена, която обитава къща паметник на културата. Една от интересните идеи бе именно нейна - да се учреди предварителен фонд, в който да бъде депозирана субсидия, гарантираща изпълнението на плана. Към момента община Несебър е заплатила 200 000 лв. за изготвянето му, въпреки че той далеч не е само от местен интерес и би било редно Министерството на културата да го субсидира.  Според други предложения Старият град трябва да получи статут на безмитна зона, каквато е практиката в аналогични градове в Европа, за компенсация на рестрикциите сподели Румен Драганов.

Всички предложения ще бъдат внесени и обсъдени в НИНКН. След като колективът, изготвил плана, се запознае и даде становище по тях, по идея на кмета Николай Димитров, ще се проведе още една среща, в която да бъдат коментирани съгласията и отказите.

До края на седмицата, всички заинтересовани лица могат да внесат предложения в писмен вид, които да бъдат добавени в плана. Времето е ограничено и е нужно технологично време за обработка на предложенията и вписването им в плана на достатъчно висок и разбираем език. До 24 август планът трябва да бъде внесен в Министерството на културата, след като бъде обсъден за последен път от представители на Стария град с експертната група съставила документа. След това окончателният план ще бъде предаден в централата на ЮНЕСКО, най-късно до 1 Февруари 2012 г.

25.07.2012

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail