Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Държавата унищожава умишлено ТЕЦ Бургас

100 000 души на морето остават без топла вода през лятото

Най-добрата топлофикация в страната се съсипва целенасочено

Топлофикация Бургас преустанови работа от днес 5-ти юни. Причината е спряното подаване на природен газ. Безпрецедентната мярка е наложена от държавния монополист Булгаргаз. Монополистът е поискал  в рамките на един месец, ултимативно да му бъдат преведени 4.6 млн. лв по сметка, т.е. буквално “от днес за утре”. Предварително е ясно, че това е невъзможно защото дружеството трябва да покрива и текущите си задължения за газ с които разликата между търсената сума и месечните приходи нараства над два пъти. Като резултат от това газта е спряна. Това обрича над 100 000 граждани и гости на Бургас да останат без топла вода в разгара на летния сезон. Спира се топлата вода и за много административни сгради и институции в града. Със спирането на суровината, ТЕЦ Бургас няма да може да произвежда и електрическа енергия за националната електрическа система. Според ръководството на дружеството, подобно действие от страна на единствения държавен монополист представлява политически и икономически рекет с изключително тежки последици, както за икономиката, така и за качеството на живот в морския град.

Приложената съвсем силово и неочаквано мярка от Булгаргаз е целенасочен и съзнателен опит да бъде унищожена Топлофикация Бургас, която предлага най-евтино и достъпно отопление на гражданите. Какви са частните корпоративни интереси, които стоят зад това, не е трудно да се отгатне. За съжаление, тежката цена ще бъде платена от стотиците хиляди потребители на парно и топла вода. Именно в Бургас цената на парното се запази почти непокътната, въпреки няколкократното повишение на цената на природния газ, доставян от Булгаргаз. Местната топлофикация предлага най-ниските цени от всички газови централи и умишленото й спиране е безотговорна и дори престъпна държавна политика, за унищожаване на едно работещо и изплащащо своите задължения предприятие.

Топлофикация Бургас издължава редовно натрупаните си задължения към Булгаргаз, според предвидените клаузи в споразумение за разсрочено плащане, което действа от 2007 г. и изтича през м. юли 2012 г. Текущите ни задължения към доставчика са близо 8 млн. лв, но те се изплащат във времето и Топлофикация не е отказала да изпълнява това. В изпълнение на това по тристранно споразумение между НЕК, Булгаргаз и Топлофикция всички приходи от електрическа енергия постъпват директно по сметките на Булгаргаз.
За всеки е ясно кой е най-големия длъжник за природен газ и кой действително влияе сериозно на баланса на Булгаргаз. В същото време се спира газта именно на Бургаската топлофикация. Дружеството на свой ред има да получава над 10 млн. лв за произведена продукция – 8.5 млн. лв от потребители и 2 млн. лв. от НЕК за електроенергия. Събираемостта на задълженията от битовите абонати силно е затруднена, поради засилващата се икономическа и финансова криза у нас. От тази гледна точка, Топлофикация играе решителна социална роля в полза на населението за своя сметка.

Вчера в свое изрично писмо до НЕК, Български енергиен холдинг и Булгаргаз, Изпълнителния директор инж. Въльо Дучев настоява спешно изплащане на задълженията за електронергия на държавата към Топлофикация възможно най-бързо да бъдат приведени по сметка директно на Булгаргаз, за да се покрие една значителна част от исканата сума, а също и за среща между БЕХ, Булгаргаз, НЕК и Топлофикация за обсъждане на мерки за излизане от ситуацията. Вместо да се случи това, обаче е спряна суровината и предприятието спира да работи.

Изправени сме пред невероятен и абсурден парадокс. От една страна държавата в лицето на доставчика Булгаргаз иска ултимативно 4.6 млн. лв, като използва това като повод за спиране на газта. От друга страна същата тази държава в лицето на НЕК дължи на Топлофикация Бургас 2 млн. лв за произведена и неплатена електроенергия, която отказва да приведе спешно от едната си сметка в другата и предприятието да продължи да работи. Предварително е ясно, че спирането на Топлофикация Бургас няма да реши проблема, а ще го задълбочи, защото няма да има как да се изплащат задължения, ако ТЕЦ-ът спре работа и не произвежда електроенергия. Нито Булгаргаз, нито който и да е друг кредитор не би искал да унищожи длъжника си нарочно, освен ако не гони други, антиобществени и сенчести интереси. Остава основният въпрос на дневен ред: Кой има полза от съсипването на действащо българско енергийно предприятие, оборудвано с най-модерни съоръжения за когенерация? Кой има интерес от оставането на над 100 000 души без топла вода по морето в разгара на лятото? Чии интереси се обслужват от държавните компании-монополисти и как се отразява това на цялостната ситуация на сериозна криза, в която се намират българската икономика и общество? Кой ще носи отговорност от фаталните и вредни последствия от своеволните действия на Булгаргаз и държавните служители, разпореждащи се с тази власт да унищожават родни производители?

Ръководството на Топлофикация Бургас ще информира всички отговорни институции за този умишлен рекет от страна на монополиста. Ще сезира Народното събрание, Министерски съвет, МИЕТ, ДКЕВР. От дружеството са готови  да отнесат въпроса и до енергийната комисия на ЕС, тъй като подобна политика е силно накърняваща, както националния интерес, така и общата енергийна стратегия на ЕС.

Дружеството се извинява на своите клиенти за дискомфорта от липсата на топла вода за неопределено време.


05.06.2012
Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail