Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Математическа гимназия Бургас успешно налага онлайн обучение

Финализиран е проект за над 100 000 лв

 

Бургаската математическа гимназия успешно финализира проект по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на стойност 121 010 лв. С  проекта, озаглавен „Eлектронна академия на ПМГ „Акад. Никола Обрешков” –Бургас” за първи път в България беше въведено цялостно електронно обучение. Новият начин на преподаване разчупи стереотипите на традиционното образование и спечели симпатиите на младите математици.

В рамките на година, 29 учители са подготвили 529 лекции по математика, информатика и информационни технологии, физика, химия, история и гражданско образование, които, подкрепени с видеозаписи, формират основата на електронната академия. Преподавателите сами са изготвили записите с лекционните курсове, благодарение на интерактивни пособия, придобити по проекта. Специално изработен за бургаската математическа гимназия е и софтуерът, който е събрал всички лекции по модули. Курсът от лекции и тестовите материали са с текущи оценки, а в края на всеки модул има общ изпит по наученото. Всеки един от възпитаниците на ПМГ „Акад. Н. Обрешков” разполага със собствен акаунт и спрямо собствените си интереси може да получи допълнителни знания онлайн или да провери наученото до момента. Информацията в електронната академия върви последователно и изключва възможността ученик да минe следващо ниво с основни пропуски от предходното, което гарантира качество на усвоения материал. Както в традиционните учебници, и тук има въпроси с повишена трудност, за които е необходима допълнителна информация. Според специалистите от гимназията, това е най-добрият начин да се провокира любознателността и търсенето на допълнителни знания. И в електронния вариант на училището математиците разполагат с бележник. За да се избегнат спекулации, учениците имат право да решават всеки тест само по веднъж. Учителите от своя страна имат възможност да подобряват по всяко време лекциите, по които преподават. Системата е изцяло изчистена от възможност за човешка грешка или лични пристрастия.

В края на октомври електронната академия на бургаската математическа гимназия беше представена пред обществеността в рамките на шестата национална конференция „Е-образование- иновации за успешно публично-частно партньорство”. Интересът, който предизвика работата на бургаските преподаватели, показа, че почти двугодишната работа по проекта е поставила основите на ново течение в българското образование. В благодарственото писмо, изпратено до гимназията, организаторите подчертават, че иновативната практика, демонстрирана от ПМГ „Акад. Никола Обрешков”, е издигнала конференцията на по-високо равнище и е превърнала обучението в продукт с добавена стойност.

 „Eлектронна академия на ПМГ „Акад. Никола Обрешков” –Бургас” е проект към главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми ” на МОМН, която е част от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси”. Отпуснатите средства са посредством схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001/07/4.2-01 “Да направим училището привлекателно за младите хора”.

10.11.2010

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail