Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

ЛИДЕР-НИЕ с призив за създаване на НАЦИОНАЛНА ДОКТРИНА и обединяване около икономически приоритети

Всяка държава има своите национални приоритети. Тяхното реализиране се постига чрез национален консенсус между всички политически партии и гражданското общество с оглед на националния интерес. След приемането на България в ЕС, страната ни няма национален приоритет. Няма общи цели и каузи, които да насочат обществената енергия в позитивна посока и да върнат доверието на гражданите в държавата. В последните месеци много ясно пролича, че „общественият договор" в България е разрушен. Ние смятаме, че основният приоритет в новия обществен договор между политиците и гражданите трябва да бъде българската икономика. България трябва да се превърне в икономика, която произвежда, а не територия - пазар за чужди икономики.

Ето защо ЛИДЕР-НИЕ предлага в следващото десетилетие национален приоритет да бъде РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА. Само по този начин можем да съживим България.

През последните 23 години се осъществиха много псевдо-икономически експерименти за кратки периоди от време. Всяко правителство започваше нови икономически реформи, появяваха се нови експерти в преследване на лични амбиции за сметка на обществения и държавен интерес. Вместо държавническо управление с ясна стратегия и национален приоритет, отговарящ на дневния ред на българите, ние станахме свидетели на политически боричкания с кратък времеви хоризонт и съмнителни мотиви. Това нанесе сериозни удари и поражения в развитието на българската икономика и българското стопанство.

Неспособността на партийните кабинети да предложат решения за сериозните негативни ефекти върху българската икономика от глобалната икономическа и финансова криза е очевидна. Един управленски мандат е обективно недостатъчен за разработването и реализирането на цялостен цикъл от икономически реформи и последователни политики, които да донесат желания дългосрочен стабилен икономически растеж и национален просперитет. За жалост се оказва гаранция за обратното - ставаме все по-бедни и икономически неефективни.

Необходим е добре обмислен, стабилно аргументиран и дългосрочен икономически проект, базиран на националния интерес и разбирането за икономически патриотизъм, който да бъде последователно и прецизно практически внедрен и изпълняван от държавата, предприемачите и гражданите на България.

ЛИДЕР-НИЕ предлага следното политическо решение: консенсус между всички национално отговорни партии на база националния приоритет за създаване на национална икономическа доктрина. За да се гарантира, че тя ще бъде истински национална, без партиен цвят и общосподелена, ЛИДЕР-НИЕ предлага в нейното разработване да се включат:

- целият икономически потенциал, независимо от партийни пристрастия и ангажименти - икономически експерти, научни среди, бизнес организации, браншови организации, синдикати;

- граждански организации и сдружения;

- външна експертна помощ.

За да не се губи време, на първо място, с действията си служебното правителство трябва да докаже, че ще решава икономически проблеми, а няма да ги отлага. На второ място, фокусът на предстоящата предизборна кампания трябва да бъде обединяването около ДЪЛГОСРОЧЕН НАДПАРТИЕН КОНСЕНСУСЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА. Това е единственият начин партиите да отговорят на нивото на очакванията на българските граждани. На трето място, основната задача на предстоящия парламент трябва да бъде приемането и изпълнението на национална доктрина за икономическо съживяване на България.

Политическата цел на ЛИДЕР-НИЕ ще бъде, тази икономическа доктрина да не се превърне в поредната "кабинетна разработка," която да се отчита по мероприятия и коктейли и да "събира прах" в стаите на държавните експерти. Ние ще работим съвместно с българското предприемачество това да бъде практически проект, с ясни и изпълними цели за дългосрочно подобряване, стимулиране на националната икономика и увеличаване на доходите на българските граждани.


22.03.2013

 

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail