Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

„Слънчев бряг” АД с повече приходи и по-малко загуби през 2013 г.

„Слънчев бряг” АД приключва 2013 г. с 1 811 хил. лв. повече приходи и с 1 294 хил. лв по-малко загуби спрямо 2012 г. Акционерното дружество е натоварено с отговорността да поддържа инфраструктурата на най-големия ни туристически комплекс и всяка година да организира успешен сезон за непрекъснато нарастващия туристически поток. То е собственик на материално-техническа база в Слънчев бряг – Изток с балансова стойност в размер на 55,451 хил. лв. и оценка на активите 110 млн.лв. Стремежът на ръководството му е да превърне курорта в дестинация от по-висок клас, като увеличава приходите от дейността и оптимизира разходите по поддръжката.


Приходи

Според анализа на финансовите резултати „Слънчев бряг” АД ще приключи годината с приходи в размер на 3 002 хил лв. при 1 191 хил. лв. за 2012 г. Традиционно дружеството разчита основно на приходите от предоставени услуги, но тази година най-много са постъпленията от продажби на дълготрайни активи – 1 431 хил. лв. Постъпленията от услугите възлизат на 1 385 хил.лв., спрямо предходната година те са нараснали с 392 хил.лв. През тази година акционерното дружество сам?, без помощта на външна организация, осъществяваше контролния режим в курорта. Само от тази дейност в бюджета на дружеството са постъпили 540 хил. лв.

 

Разходи 

Основно задължение на акционерното дружество, стопанисващо курорта, е да поддържа неговата съвременна визия в съответствие с европейските норми и да обезпечава сигурността и спокойствието на летовниците. Това от години вече „Слънчев бряг” АД върши със собствените приходи от стопанска дейност. Собствениците на обекти, които оперират на територията на комплекса продължават да отказват съдействие, като не заплащат дължимите инфраструктурни такси, финансова подкрепа няма и от община Несебър.

Сред основните разходи за 2013 г. са паркоподдържане и озеленяване, поддъжане и разширение на системата за видеонаблюдение, поддръжка на алейно осветление, ел.енергия, разходи, свързани със сигурността на туристите, осигуряване на промишлена вода за напояване и много други.

При приходи от 3 002 хил. лв. за поддръжка на комплекса дружеството е изразходвало общо 4 286 хил.лв. За да снижи разходите през тази година то е оптимизирало броя на персонала. Балансът обаче се нарушава от изключително високият размер на разходите за амортизация на многобройните и в голям размер дълготрайните активи. Въпреки, че през 2013 г. амортизационните разходи са с 142 хил. лв. по-малко спрямо предходната година, те остават значима величина и съществено влияят върху общия финансов резултат на дружеството.

 

Сигурност

Ръководството на „Слънчев бряг” АД поставя сред приоритетите си обезпечаването сигурността на туристите – тя е сред най-значимите разходни пера в отчета. През 2013 г. допълнително е развита съществуващата система за видео наблюдение. Подменени са камерите, монтирани са нови с по-висока резолюция и с възможности за нощно наблюдение. Ъбгрейдван е софтуера с по-големи възможности за съхранение на информацията при 24 часово записване. Изградени са нови точки за видеонаблюдение в райони с по-голяма концентрация на туристи- „Какао бийч”, крайбрежна алея около хотелите „Гларус”, „Ларго” и др.

На пълната издръжката на дружеството, включително и разходите за нощувки, през летния сезон в Слънчев бряг са били командировани над 200 полицаи от страната.

 

 

20.12.2013 г.

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail