Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Старият Несебър ще бъде запазен от разкопки

  Общината предлага да замени 23 дка на полуострова 

 

 

Старият Несебър ще бъде спасен от разкопаване, ако се намери изход в града –паметник да не се строи делфинариум. Това е обсъждано на комисия в Общинския съвет на града. В момента собственик на 23 дка безценен терен на полуострова е фирма „Феста Холдинг” АД с управител г-жа Петя Славова. Теренът бе продаден от предишната общинска власт преди 5 г., след спорен търг, който изискваше от собствениците да построят атракционен комплекс с включен делфинариум, какъвто у нас има единствено във Варна. Проектът бе съгласуван специално в НИПК и получи одобрение за осъществяване. 

 

Поради разразилия се скандал и несъгласието на местните хора да се строи в историческата част на Несебър, която е под егидата на ЮНЕСКО, в последната сесия на предишния Общински съвет, бе решено договорът с „Феста” да се анулира. Това доведе до водене на дълги и трудни административни дела, които бяха спечелени от частната фирма. След одобрението в НИПК и плащането на сумите по предварителния договор, няма никакви юридически основания проектът за стоежа на делфинариум да не бъде осъществен. 

 

За да се предотврати този неблагоприятен вариант, новото ръководство на Община Несебър е влязло в преговори със собствениците. Следствие на няколкомесечни трудни разговори е намерено оптимално разрешение. То е изцяло в полза на обществения интерес и ненакърнимостта на Стария Несебър от мащабно строителство, което би могло да застраши статута на града, като световно културно-историческо наследство. 

 

На „Феста Холдинг” е предложено теренът от 23 дка на полуострова да бъде заменен срещу 11 дка в новата част на Несебър, в близост до техния хотел „Феста Панорама”. След получено нелеко съгласие, заради неравностойната сделка, от страна на фирмата, принципното предложение ще бъде внесено за обсъждане в Общинския съвет. 

 

Ако мнозинството в ОС гласува, че няма възражения с предварителните преговори, както и да се пристъпи към подобно действие, следва образуване и гласуване на процедура по същество, за замяната на 23 дка в стария, срещу 11 дка в новия Несебър. Тя обаче ще бъде предмет на съвсем отделен процес, който отново ще бъде разглеждан и гласуван от Общинския съвет. 

 

Дори за предубедените е ясно, че подобно споразумение би било изключителен успех не само от чисто търговска гледна точка, но също така и за историческата и археологическа стойност на един от най-древните градове в Европа и света. Ръководството на „Феста Холдинг” АД е проявило разбиране и е преценило, че е готово да направи този голям компромис в името на гражданите на Несебър.


16.06.2009
Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail