Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

МРРБ ще решава за ОУП-а на Община Бургас

            Процедурата по реализиране е спряна официално от Министерството

 

 

Уважаеми колеги,

 

„Гевренов и Стоев” ООД държат да отговорят на пресконференцията, дадена от арх. Петко Йовчев по повод на разпространена от нас информация за решението на ВАС, с което процедурата за възлагане на ОУП на Община Бургас е проведена незаконосъобразно.

 

Винаги сме се придържали единствено към точните факти и документи. С риск да се повторим, искаме да кажем, че нашата компания обжалва основно 2 неща.

 

*  Едното бе допустимостта по откриване на процедурата за обществена поръчка и

 

* другото бе самото провеждане на процедурата, нейната методика за оценяване, резултатите от конкурса и излъчването на победител (в случая „Атика Р5” ООД с управител Петко Йовчев).

 

В своето първо становище КЗК не уважи нашата жалба. След отнасяне въпроса до ВАС той се произнесе положително и констатира редица закононарушения и по двете, като задължи КЗК да преразгледа становището си. Със свое решение от 29.04.2008 г. ВАС определи да бъде спряна процедурата по поръчката.

 

Изпълнявайки предписанията на ВАС, КЗК преразгледа становището си и реши:

 

1.                          Обявява нищожност на Решение РД-02-14-502/19.06.2007 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проект за изменение на общия устройствен план на Община Бургас”.

2.                          Установява незаконосъобразност на Решение РД 02-14-658/24.07.2007 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството за класиране на участниците и определяне на изпълнител в процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет „Проект за изменение на Общия устройствен план на Община Бургас”

 

След като арх. Йовчев обжали отново това решение на КЗК, ВАС реши ОКОНЧАТЕЛНО:

 

1.                          Отменя решение 562 от 10.07.2008 г. постановено от КЗК, само в частта с която се обявява нищожността на откриване на процедурата от министъра на МРРБ.

2.                          ОСТАВЯ В СИЛА решение 562 от 10.07.2008 г. постановено от КЗК по преписка 262/2008 г. в частта, с която КЗК е установила незаконосъобразност на решение РД 02-14-658/24.07.2007г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството за класиране на участниците и определяне на изпълнител....”

За да стане по-ясно - последното решение на ВАС, което е необжалваемо означава, че Министър Гагаузов не е нарушил законите по откриване на процедурата, но самата процедура по конкурса е проведена незаконосъобразно. Вследствие на опорочената процедура, заради нарушаването на редица закони е излъчен подобен резултат и победител (в лицето на „Атика Р5”). В този аспект нашата жалба бе уважена и ние сме удовлетворени от постигането на целта си да докажем, че обществената поръчка за ОУП-а на Община Бургас бе опорочена. Това е неоспоримо констатирано от съда.

Както и в предишното си прессъобщение заявихме ясно, че: ВАС не може да отмени самия договор, който е подписан от м-р Асен Гагаузов и към момента на подписването му е бил, разбира се законен,  но присъдата за незаконосъобразно проведения конкурс, довел до неговото подписване е КАТЕГОРИЧНА. Това решение е адресирано към Възложителя – МРРБ, което е длъжно да се съобрази с ВАС. Още повече, че самото министерство е обявило, че ще процедира спрямо постановеното от съда.

МРРБ спря процедурата по изпълнение на Договора с „Атика Р5” ООД още на 22.04.2008 г. и информира Община Бургас официално със свое писмо. (приложение 1)

Единствено МРРБ оттук нататък може да отмени Договора, подписан вследствие на една опорочена процедура, като невалиден. Дали и кой ще проектира ОУП-а на Община Бургас, могат да кажат само съответните институции, съобразно българското законодателство. Това не можем да кажем, нито ние от „Гевренов и Стоев” ООД, нито арх. Петко Йовчев, колкото и силни желание да имаме за това.

Накрая държим да заявим, че „Гевренов и Стоев” ООД никога не са имали за цел да водят личностни битки и да си служат с персонални квалификации, нито са си позволявали подобно нещо. Ние особено държим на добрия тон между колеги и останахме изключително неприятно изненадани, когато именно арх. Петко Йовчев започна персонално да ни обижда публично в свои интервюта и изявления по медиите, във връзка с воденото от нас дело. Оставяме горното на неговата професионална етика и съвест, без да влизаме в подобно измерение на общуване. Нашата компания е достатъчно сериозна и стои зад всички свои изявления и действия, предавани до медиите, чрез Комуникационна група „Имидж Едвъртайзинг”.

Желаем повече красота в живота:

„Гевренов и Стоев” ООД

Прокурист: Ясен Василев

 

 

 

 

 

 

 11.02.2009

 

 

 

 

 

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail