Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

ДКЕВР утвърди нови цени на парното

В Бургас услугата остава една от най-евтините засега

   

      Новите цени за парното отопление и топлата вода за второто тримесечие на 2010 г са вече утвърдени от ДКЕВР. И този път Топлофикация Бургас успя да задържи едни от най-атрактивните за България цени за своите клиенти. Абонатите на дружеството, ще плащат една от най-ниските стойности за парно в страната. Така морския град се нареди непосредствено до София по-ниска стойност на услугата от всички топлофикации, захранвани с природен газ. Това се дължи на високата ефективност на производство и добрата събираемост на взиамнията на компанията.

      Правителството повиши на цената на основната суровина на топлофикациите - природния газ с 5.34%. Съответно това доведе до преизчисляване стойността на топлинната енергия на Топлофикация Бургас. Увеличението за следващите три месеца  е 4.13%. Като стойност това представлява 67.34 лв/МВтч или с 2.67 лв/МВтч. Това нарежда бургаското дружество отново на второ място по ниска цена след Топлофикация София макар и процента на увеличение да е привидно висок. Има дружества като увеличават цената си с по-малко от 4 %, а увеличението в пари е по-високо от това на бургаския доставчик и крайната им цена също. Например в Пловдив увеличението на топлинната енергия е 3.91%,  2.91 лв/МВтч, което прави крайна стойност 77.3  лв/МВтч. В Шумен - 3.61%, 2.87лв/МВтч, съответно 82.39 лв/МВтч, в  Казанлък- 3.2%, 3.17лв/МВтч, съответно  102.09 лв/МВтч.

      Увеличението на индивидуалната цена на електрическата енергия е с 3.56%, значително под най-високото от 4.93% за София, а като стойност е 122.95 лв. Преференциалната цена на електрическата енергия за Топлофикация Бургас е увеличена с  2.75% и е 157.95 лв, т.е. много под най-високото увеличение 3.94%, което е пак на София и много под най-високата цена като стойност 195.49 лв/МВтч за Шумен.


05.04.2010

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail