Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

ТЕЦ- Бургас спестява големи количествa вредни емисии

Топлопроизводителят допринася за намалянето на CO2 в световен мащаб
 
 
Топлофикация-Бургас е в състояние да продаде повече вредни емисии от предварително разчетените и по този начин да допринесе повече за глобалното екологично равновесие. Така дружеството ще изпълни преждевременно договора си с Датската енергийна агенция за редуцирани емисии на въглероден диоксид. Това стана ясно на регулярна тримесечна среща между двете дружества, които съвместно изградиха ко-генерационна инсталация през 2006 и се договориха за продажба на икономисаните вредни емисии в периода 2007- 2012 г .
 
До края на март независимият верификатор Green and Fair ще завърши проверката на Топлофикация- Бургас, която има за цел да потвърди надеждността и точността на системата за мониторинг и обективността на докладваните данни, свързани с емисиите парникови газове. След като Изпълнителната агенция по опазване на околната среда провери доклада,  редуцираните емисии ще бъдат прехвърлени от сметката на Топлофикация- Бургас към сметката на Датската енергийна агенция. Прогнозите са, че зa 2011 верификаторът ще завери редуцирани емисии на въглероден диоксид в размер на 84 739 t CO2, като това количество ще бъде най-голямото прехвърлено от 2008 г . насам.
 
Топлофикация- Бургас се включи в търговията с вредни емисии през 2006, след като с помощта на датското министерство на енергетиката и климата и неговата държавна програма за съвместно изпълнение изгради инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия. Съфинансирането на стойност 15 млн.лв ангажира топлофикационното дружество да прехвърли на датската правителствена институция общо количество от  468 328 t CO2 редуцирани емисии. Въпреки проблемите с акредитацията на България, които на няколко пъти заплашиха участието на родните предприятия в схемата за търговия с вредните емисии, според договора от Киото, „ТЕЦ- Бургас” успява да прехвърли регулярно емисиите към датския регистър и стриктно да изпълнява задълженията си. По време на срещата този месец, представителите на Датската енергийна агенция оцениха високо професионализма на Топлофикация Бургас.

08.03.2012г.
Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail