Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Започват репресивни действия за решаване на изборите в Несебър

Днес се открива официално предизборната кампания на независимия кандидат за кмет на Община Несебър – Николай Димитров. Според най-песимистичните очаквания кампанията започва с репресивни действия срещу Димитров. Не случайно в самия ден на стартирането, срещу най-сериозния претендент бе образувано официално досъдебно производство.  Николай Димитров бе призован в Окр. Следствена служба в Бургас, за да му бъде връчена преписката. Всички факти и доказателства, около активните действия на съдебните институции точно сега, недвусмислено говорят, че политическите противници на Димитров, активират всички позволени и непозволени, официални и неофициални методи и средства, с единствената цел – да елеминират един достоен свой опонент, белязал мандата си с най-почтеното и успешно управление на община Несебър. Ангажирането на прокуратурата и следствието, наред с определени платени медии, разкрива един изключително тревожен и опасен прецедент за силово решаване на изборния процес.

 

 Поводът за обвиненията е подадена молба от гражданка на Несебър – Елена Йорданова Желева, която е била картотекирана от общината през 2004 г., т.е. по време на мандата на предишната общинска администрация. Зради финансова невъзможност да се възползва от правото си, самотната майка моли, то да бъде прекратено и да й бъдат върнати внесените близо 42 000 лв. които за нея са непосилен за връщане кредит, теглен от банка. С цел точното запознаване на обществеността с казуса, излагаме подробно цялата хронология:

 

1.  Процедурата за отстъпено право на строеж на въпросните граждани на Несебър е започнала още през 2004 г. от тогавашния кмет. Със заповед 1201/29.12.2004 г. са определени лицата, които да бъдат включени в Ж.С.К.2. Няколко години по-късно, през 2007 г. е взето решение да не се изгражда Ж.С.К., а да се разработи нов ПУП с определяне на индивидуални застроителни петна. ПУП-ът е изготвен и приет с решение на ОС 1175 от 03.08.2007 г., също по време на предишния мандат.3. На 10.06.2008 г. е издадена заповед на Кмета за назначаване на 9 чл. комисия от администрацията и ОС за приключване на процедурата, съгласно действащите към този момент ЗОС и Наредба 5 на ОС Несебър за определяне на лицата за учредяване право на строеж в УПИ 10 и 11 за кв. „Черно Море".4. На следващия ден 11.06.2008 г., след писменото становище на комисията, е издадена заповед, с която се определят лицата, които могат да получат отстъпено право на строеж /ОПС/. С тази заповед приключва и цялата процедура, започната 4 г. по-рано.Започването, протичането и приключването на процедурата става изцяло според тогава действащите ЗОС и Наредби на ОС Несебър и законодателството е спазено абсолютно стриктно.

 5. Новият Закон за Общинска Собственост /ЗОС/ е обнародван в Държавен вестик по късно - в бр. 54 от 13.06.2008 г. и влиза в сила 3 дни по-късно - т.е. на 16.06.2008 г. Това черно на бяло доказва абсолютната несъстоятелност на импровизациите, че е нарушен сега действащия ЗОС, тъй като единственият действащ закон към датите на започване и приключване на процедурите за учредяване на право на строеж на несебърски граждани е бил стария ЗОС!6. След окончателното приключване на над 4 г. процедура са сключени договорите с определените лица, след изплащането от тяхна страна на дъжимите такси към общината.7. От влизането на новия ЗОС през 2008 г. в сила, в Община Несебър не е имало нито една последваща сделка за учредяване на ОПС върху общински парцели.

Поради високите цени на ОПС и започналата финасова криза, от общ брой 24 одобрени, едва 11 души са заплатили определените пазарни цени и с тях са сключени договори, което е по-малко от половината. В момента предлагането на готови жилища в Общината е с пъти по-голямо от търсенето, а и данъчната оценка на ОПС за град Несебър е 147,72 лв. при пазарна 105,23 лв., според чл.22, ал. 3 от ЗОС. На практика в община Несебър такива разпоредителни сделки няма.


Именно по този казус е образувано и следствено дело, срещу Николай Димитров, по което е работено само през 2010 г. Всички материали по делото са били събрани миналата година. Необясними остават доводите за „активирането” на следствието по гореизложения въпрос точно в деня на старта на предизборната кампания! Необяснимо остава, че като свидетел е разпитан единствено опонента – Атанас Терзиев и той е ползван, като главен и единствен „източник” на обвинението! Съмненията за политическо-властова корупция са огромни. Инициативният комитет за издигане на кандидатурата на Николай Димитров остро протестира срещу подобни действия.

 

Обмисляме искане на отвод на Бургаските прокуратура и следствие, с писма до Главния прокурор Борис Велчев и Началника на НСС – Бойко Найденов. Само преди няколко дни г-н Велчев заяви недвусмислено, че Прокуратурата няма да участва в сценариите за използването й силово решаване на изборите, според това, колко жалби ще пускат политическите кандидати срещу опонентите си. Ние силно вярваме, че това послание е изпълнено със съдържание за недопускане съдебната, а и всяка друга власт в държавата, като лост за смазване и репресии срещу кандидати в изборите.

 

Предварителното точно известяване за действията на Следствие и Прокуратура на подбрани и ангажирани с посочените политически лица медии, като ТВ 7 и един интернет сайт, близък до Валери Симеонов, разкрива цялата мръсна схема на олигархично-коруптивно-властово срастване на пари, медии и институции, с цел грубо манипулиране на предстоящите избори в Община Несебър.

 

Поради тези тревожни тенденции, ние ще настояваме изрично пред Организацията за сътрудничество и сигурност в Европа (ОССЕ) в Общината да бъдат изпратени международни наблюдатели за протичане на изборния процес.

 

26.09.2011

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail